KALP DAMAR CERRAHİSİ ALANINDA YAPILAN İŞLEMLER

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) 

NCR Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatı, kapak ameliyatları  ve aort damar hastalıklarının cerrahisi yapılmaktadır.

Koroner By-Pass Cerrahisi

Koroner bypass operasyonlarında genellikle üç ya da daha fazla damara müdahale edilmektedir. Ameliyatların süresi bypass uygulanacak damarların sayısına ve ek olarak yapılacak girişimlere göre değişmekle birlikte, ortalama 3 saattir. Hasta yoğun bakıma alındıktan 6-8 saat sonra tamamen uyanır ve solunum destek cihazından ayrılır. Koroner bypass ameliyatlarından sonra hastalar genellikle 5’inci günden sonra  kendi ihtiyaçlarını giderebilecek, 4 hafta içinde yanlız yaşayabilecek duruma gelirler. Koroner bypass ameliyatlarında hastanın göğüs (mamarya) ve kol damarı (radial arter) rutin olarak bacak damarları kullanılmaktadır. NCR Hospital Kalp Cerrahisi Bölümü’nde koroner bypass ameliyatlarında ölüm oranı %1.5’tir. (Dünyada gelişmiş ülkelerde bu oran % 1-5 arasında değişmektedir). Enfeksiyon görülme oranı da dünya standardının altındadır. Prensip olarak bypass yapılan hastaya yılda bir kez efor testi ve 5 yıl sonra koroner anjiyografi yaptırılmaktadır. Daha önce ameliyat edilerek kalp ameliyatı yapılmış hastaların ikinci ameliyatları (reoperasyon) bölümümüzde sıklıkla yapılmaktadır. Cerrahi ekip ile birlikte yoğun bakım ve servis ekibi de bu alanda uzmanlaşmıştır.

 

Kapak Ameliyatları

NCR Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde “Mitral” ve “Aort” kapak ameliyatları çok sık yapılmaktadır. Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmesi ile birlikte romatizmaya bağlı kalp kapak hastalıklarının sayısında azalma olmuştur. O nedenle ameliyatlar çoğunlukla ileri yaşta oluşan kireçlenmiş kapaklara bağlı olan hastalıkların tedavisine yöneliktir. Özellikle aort kapaklarda ileri yaşa bağlı kireçlenmelere yönelik ameliyatlar daha sık olarak yapılmaktadır. Mitral Kapak ameliyatlarında sıklıkla görülen ritim bozuklukları (atrial fibrilasyon) yine cerrahi ekibine özel bir yöntem olan radyofrekans ablasyon ile düzeltilmektidir. Mitral kapak hastalarında kapağa yönelik tamir yöntemleri öncelikle tercih edilmektedir. Kapak ameliyatlarında yine daha uzun süre dayanıklılık gösteren mekanik kapaklar tercih edilmektedir. Genel durumu iyi, beklenen hayat süresi uzun olan ileri yaş hastalarında da aynı tür kapaklar kullanılmaktadır. Biyolojik kapaklar ise doğum yapmak isteyen genç kadınlarda veya ileri yaşta olup kan sulandırıcı ilaç kullanmakta zorluk çekecek olan hastalarda uygulanmaktadır.

 

Büyük Aort Damarı Ameliyatları

Kliniğimizde bir çok kiliniğe göre daha düşük mortalite, eğitimli ekibimizce aort damar ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Aortun kalınlaşması (anevrizması), acil yırtıklar (diseksiyon) başarılı bir şekilde operasyonla değiştirilmektedir.

 

Varis ve periferik arter ameliyatları

Varis, damar hastalıkları arasında en sık görülen varis, bir toplardamar hastalığıdır ve sklero terapi yapılamayan hastalara ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca, NCR Hospital Damar Cerrahisi Bölümü’nde karın aortu ve bacak atar damarlarına başarılı bypass ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda suni damarlar kullanılmaktadır.

Varis için Skleroterapi (Enjeksiyon ile Kurutma)

Enjeksiyon ile kurutma, hastaneye yatmadan yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyattan sonra tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceği gibi, nükslerin tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

 

Karotis (Şah damarı) ameliyatları

Koroner kalp hastalığı olanlarda şah damarının daraltıcı hastalığı görülme sıklığı oldukça fazladır (% 8 - 12). Bu nedenle koroner bypass ameliyatı olması gereken 40 yaşın üzerindeki her hastanın şah damarlarının renkli doppler ultrasonografi ile tetkik edilmesi hayati önem taşımaktadır. Ameliyat öncesinde % 70 - 80’in üzerinde darlık saptanan hastalarda, şah damarı gerek kalp ameliyatından önce gerekse (özel durumlarda) kalp ameliyatı ile birlikte ameliyat edilmektedir. Bu ameliyatta şah damarını daraltan sert plaklar temizlenmekte ve gerekirse şah damarı bir yama ile genişletilmektedir. NCR Hospital Damar Cerrahisi ekibi bu konuda da çok deneyimlidir.