HASTANEMİZDE BÖBREK TAŞINA ENDOSKOPİK MÜDAHALE

Hastanemizde böbrek taşına endoskopik müdahale

Kalsiyum oksalat, veya ürik asit gibi maddeler idrar içerisinde normalde beklenenden daha yüksek yoğunlukta bulunursa böbrek taşı oluşur. Bu maddeler kristaller halinde böbrekte çökelebilir ve zaman içerisinde büyüyerek böbrek taşını meydana getirir. Taşlar yer değiştirerek veya idrar kanallarından aşağıya doğru hareket ederek vücuttan atılabilir. Ancak idrar kanalının herhangi bir düzeyinde takılarak idrar akışına engel oluşturan taşlar genellikle korkulan, şiddetli tipik böbrek ağrısına yol açar. Böbrek taşının endoskopik müdahale yöntemlerinden biri de hastanemizde yapılan Fleksbil Üreterorenoskopi ( Flexible URS) yöntemidir.

Üreterorenoskopi ( Flexible URS) işlemi nasıl uygulanır?

Böbrek taşları tedavisinde en son teknolojilerden olan fleksibl URS yöntemi ile böbrekteki taşlar tamamen endoskopik olarak ( herhangi bir kesi olmadan) temizlenebilmektedir. Bu yöntemde endoskopik olarak böbreğe ulaşıldıktan sonra kamera ile taşlar görülüp lazer yardımı ile kırılmaktadır. Çok yüksek bir başarı oranına sahip olan bu tekniğin bir diğer avantajı da hastanede yatış süresinin 1 gün olmasıdır. Üroloji Uzmanımız Op. Dr. Abdulkerim Üstün tarafından Flexible URS yöntemi güvenle uygulanmaktadır.