Balon Yöntemi ile KOAH - ASTIM tedavisi

Dünya genelinde birkaç merkezde yapıldığı bilinen bronkoskopik balon tedavisi ile akciğer bronşları kazınarak temizleniyor. İşlem sonunda nefes almada güçlük yaşayan hastaların akciğer fonksiyonları en az iki katına çıkıyor. Hastanemizin Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Uzm. Dr. Mahir Kotuk tarafından yapılan işlemlerde hem akciğer kanseri riski azaltılıyor hem de hastanın nefes almada yaşadığı güçlükler ortadan kalkıyor. Yöntemin oldukça etkili olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Mahir Kotuk yoğunbakımda yatan ve uzun süre oksijen cihazına bağlı olarak yaşamak durumunda kalan hastaların bu yöntem sayesinde oksijen cihazına ihtiyaç duymadan nefes alabildiğini söyledi.

Kirli hava, dumanlı ortam ve sigara maruziyetine bağlı olarak solunum yollarında goblet hücresi olarak adlandırılan tıkayıcı bir tabakanın meydana geldiğini anlatan Dr. Mahir Kotuk, balon tedavisiyle; her iki akciğerdeki bütün solunum yollarının içini kaplayan hücre tabakasına kazıma işlemi uyguladıklarını belirtti.

Kazıma işlemi için solunum yollarındaki bronşların çaplarına göre seçilen balonlar kullandıklarını aktaran Dr. Mahir Kotuk, kazıyıcı özelliği bulunan bu balonların sert örgü ile kaplandığını, balon yardımı ile goblet hücre tabakasının köpüklü sıvı kıvamına getirilmek sureti ile solunum yollarının orijinal genişliğine ulaşmasının sağlandığını aktardı.

Köpüklü goblet tabakanın aspire edilerek, değişime uğramış hücrelerin bronşlardan temizlendiğini söyleyen Dr. Mahir Kotuk, bronşların temizlenmesi ile birlikte akciğer kanseri riskinin de minimalize edilmiş olduğunu, böylelikle hem KOAH’lı hastalardaki nefes darlığının giderildiğini hem de kanser oluşumunun önüne geçildiğini belirtti.

KOAH hastalığının bütün evrelerinde (hafif orta, ağır, çok ağır) balon tedavisinin uygulanabildiğini dile getiren Dr. Mahir Kotuk, balon tedavisinden 1-2 gün sonra hastaların akciğer kapasitesinin an az %50 arttığını söyledi.

Dr. Mahir Kotuk, 100 hastanın 95’inde tek seansın yeterli olduğunu, ciddi kalp sorunu olmayan her hastaya bu uygulamanın rahatlıkla yapılabildiğini sözlerine ekledi.