Aşağıda yer alan soruları gerçekçi bir şekilde yanıtlamanız çalışan görüş ve önerilerine önem veren ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kurumumuz için yol gösterici olacaktır. Sizden beklenen verilen cümleler konusundaki kanaatinizi Evet Biraz/Kısmen ve Hayır ifadeleri arasından size en yakın gelen seçeneği belirterek bildirmenizdir. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Cinsiyetiniz
Ait olduğunuz yaş kategorisini belirtiniz
Eğitim durumunuzu belirtiniz

- Lütfen aşağıdaki ifadelerle ilgili görüşlerinizi sizin için uygun olanı işaretleyerek belirtiniz.

Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum
Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur
Çalışma mekânım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir
Çalıştığım bölümde çalışan güvenliği tüm yönleriyle sağlanmaktadır
Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları ek ödeme ilave puanı vb.)mekanizmaları işletilmektedir
Yönetim hasta ve çalışan güvenliği konusunda iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır
Yönetim hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır
Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) konusunda tüm çalışanları bilgilendirir
Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır

- Lütfen sizin için uygun olanı işaretleyiniz.

Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradım
Çalıştığım kuruma başlarken uyum eğitimi aldım
Çalıştığım bölüme başlarken uyum eğitimi aldım
Son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldım
Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği (hasta kayıt ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması hastaya doğru tedavi uygulanması enfeksiyonların önlenmesi mahremiyet vb.) konularında eğitim aldım
Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim aldım
Tüm alanları doldurmaya özen gösteriniz.